pískovna Mistřín

certifikát systému řízení výroby

Certifikát jsme pro vás připravili ke stažení jako soubor PDF
i k nahlédnutí na našich stránkách...

popisúvodní list

Certifikát systému řízení výroby

č. 1392 – CPD – 151

uvodni_.gif, 2.2kB
popisfrakce 0 / 2frakce 0 / 4

EN 13139

Kamenivo pro malty
EN13139_02_.gif, 1.7kB EN13139_04_.gif, 1.7kB

EN 12620

Kamenivo do betonu
EN12620_02_.gif, 2.1kB EN12620_04_.gif, 2.4kB

EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy
EN13043_02_.gif, 2.0kB EN13043_04_.gif, 2.1kB

EN 13242

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
EN13242_02_.gif, 1.9kB EN13242_04_.gif, 1.9kB